Våren 2008 på Lindbacka

2008-07-15

Ny webbplats och ny bloggfunktion

Då var vi igång och rullar på nytt webbhotell och med ny bloggfunktion som givetvis måste testas med en resumé över vintern och vårens utveckling på Lindbacka bruk. Tack Martin för hjälpen med webberiet och alla styrningar hit och dit!

Nya ägare tillträder i januari 2008

17 januari 2008 förvärvas Lindbackas gamla industribyggnader av företaget Lindbacka bruk AB som ägs av Robert Davidsson, Torbjörn Ollas och Fredrik Westin.

Fastigheten säljs av Lindbacka AB, ett dotterbolag till Carlsson & Åqvist.

Lindbacka bruk AB har som ambition att på sikt utveckla det statsnära bruksområdet vid Svartån till en företagsby med kontor, hantverk och småskalig handel. Som ett bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle och som en garant för att underhålla och utveckla området är avsikten också att återuppta vattenkraftproduktion för att producera elkraft till motsvarande cirka 65 medelhushåll.

Var börjar man?

vinter

Så stod vi då där på Lindbackas gårdsplan, en ruggig lördag i början av januari. Runt omkring oss hade vi några tusen kvadratmeter industrilokaler med stort underhållsbehov men med ett fantastiskt läge och med bra potential.

Det var bara att kavla upp ärmarna och se företagets banksaldo minska i rasande fart. Mycket slit, på helger och kvällar har gått åt men samtidigt oerhört spännande.

Stort tack till grannar, släkt och vänner och rådgivare som hittills ställt upp med goda råd, som bollplan, med praktisk hjälp och med uppmuntrande tillrop. Vår mentor Inge Tallberg på Rydbergs bygg i Nyköping och Nyföretagarcentrum i Nyköping är ett bra stöd för oss som nya företagare.

Sanering och dokumentation

kemirummet

Under våren och sommaren saneras delar av gamla och nya fabrikerna från rester från den gamla gummifabrikens tillverkningsprocess. Industrimilöerna dokumenteras och visas för allmänheten.

Nytt tak på Nya fabriken

Image Thumbnail Image Thumbnail

Sedan stormen Gudrun härjade har stora hål och knäckta takstolar plågat Nya fabriken, byggd 1923. Under våren har vi nu bytt alla takstolar, stora delar av tak och plåt samt kompletterat vindsvåningen med en stor takkupa mot norr.

Entreprenörer var bland andra Holmqvist bygg, Lillås bleck & plåt och Inprokon El.

Nya hyresgäster flyttar in

Under våren anpassas lokaler på plan 1 i Nya fabriken till gamla och nya hyresgäster. Flyttar in i nya lokaler gör GH-interiör, Check In bar & Café och LG-ombygg.

Brukskontoret renoveras

rds rum

Andra våningen (påbyggd 1911) i det gamla brukskontoret byggs om och renoveras under våren för att bli personalrum, kontor samt övernattningsrum.

Vattenkraftprojektet

vattenkraft1

Mycket byråkrati, kontakter, samråd och papper är det som gäller för att åter få igång vattenkraftproduktionen vid Lindbacka. Projektet visade sig ta längre tid än beräknat men vi försöker göra efter konstens alla regler (och vi upptäcker ständigt nya sådana…). Myndighetssamråd, information och kungörelse till allmänheten och intressenter, miljökonsekvensbeskrivningar, kontroll av vattendomar, dammsäkerhetskontroll, miljöinventeringar, tekniska beskrivningar, ritningar… Ja listan kan göras lång. Till hösten ska dock vår ansökan skickas in till miljödomstolen och sedan återstår en lång väntan innan projektet kan start på riktigt.

Tipsa om sidan