Gamla fabriken

Gamla fabriken på Lindbacka bruk

Här har varit pappersbruk från 1780-talet, garveri under 1900-talets första del och därefter gummifabrik fram till 2004. Nu byggs fabriken om till företagshotell.

Gamla-fabriken1

Gamla-fabriken

Gamla fabriken innan och under ombyggnad 2008-2010

Rivning av sentida tillbyggnad på Gamla fabriken i oktober 2008

Rivning av sentida tillbyggnad på Gamla fabriken i oktober 2008

Upptagning i vägg för ny port med körhöjd på 5,5 meter

Upptagning i vägg för ny port med körhöjd på 5,5 meter

Gamla-fabriken-solstrålar-i-fabrikshall

Gamla-fabriken-el-i-fabrikshallen

Gamla-fabriken-gummivalsverk

Gamla-fabriken-Slip

Gamla-fabriken-gummivals

Gamla-fabriken-Sista-klackarna

Gamla-fabriken-Kontoret

Gamla-fabriken-Fönster

Gamla-fabriken-Tvättränna

Gamla-fabriken-Stol

Tipsa om sidan