Brukskontoret

Lindbacka brukskontor

Undervåningen uppfördes förmodligen på 1780-talet i samband med att Lindbacka pappersbruk startades. En andra våning med kontor byggdes på 1910-talet. Kontoret flyttade sedemera in i Gamla fabriken och andra våningen tjänade under ett antal år som bland annat söndagsskola medan undervåningen var kolförråd. Under senare delen av 1900-talet blev andra våningen privatbostad.

I dag används brukskontoret till kontor, omklädningsrum, övernattningsbostad samt förråd.

Brukskontoret-från-Nya-fabriken

Brukskontoret-Kassavalvsdörr

Brukskontoret-tegelvägg

Renovering och ombyggnation våren 2008

Brukskontoret-Glasväggen

Brukskontoret-Glasväggen2

Brukskontoret-Renovering1

Brukskontoret-rött-glas

Brukskontoret-Taklampa

Brukskontoret-Hibiskus

Brukskontoret-Kullager

Tipsa om sidan