Lindbackas länksamling

Här hittar du Lindbackarelaterade länkar.

Bixias miljöfond
(Fond som stöder Lindbacka bruks satsning på miljövänlig elproduktion via småskalig vattenkraft.)

Fastighetsägarna
(Intresse- och branschorganisation där Lindbacka bruk AB är medlem.)

Lindbacka hållplats vid Örebro – Svartå järnväg
(museiföreningen Örebro-Svartå järnväg – Svartåbanans vänners (mfÖrSJ))

Rydbergs Bygg AB
(Lindbackas mentorsföretag.)

Svensk Vattenkraftförening
(Intresse- och branschorganisation där Lindbacka bruk AB är medlem.)

Tysslinge företagare
(Företagarförening i Tysslingeområdet där Lindbacka bruk AB är medlem.)

Täpp Lars Arnesson
(En av Lindbacka bruks föreläsare och utbildare.)

webify webbyrå
(Har tagit fram Lindbackas hemsida)

Tipsa om sidan