Hyresbetalning

Om inget annat är överenskommet ska lokalhyran erläggas i förskott senast den sista dagen varje månaden till Lindbacka bruk AB:s bankgiro som är: 248-1364

Var vänlig och ange aktuellt fakturanummer på inbetalningen.

Vid utebliven betalning överlämnas skulden till företaget Eurocredit för hantering.

Mer information
Robert Davidsson
E-post: robert.davidsson@lindbacka.se
Telefon 070-234 00 67

Tipsa om sidan