Information om vattennivå i dammen

2014-08-25

 

Dammen vid Lindbacka bruk har nu öppnats nästan fullt ut. Det innebär att vattennivån i dammen är mycket låg och kommer att sänkas ytterligare efter krav från Länsstyrelsen i Örebro som är ansvarig tillsynsmyndighet. Lindbacka bruk AB har alltså inte fattat beslutet om att sänka vattennivån (i praktiken avveckla dammen) och kan med andra ord inte ta ansvar för konsekvenserna.

 

Bakgrund

Under minst 300 år har dammen vid Lindbacka försett bruket och omgivningen med förnybar energi, varit en förutsättning för att bruksmiljön kom till och bidrog till arbetstillfällen och välfärd. Lindbacka bruks ambition har varit att åter nyttja vattnets kraft till förnybar energi men fick efter en flera år lång och kostsam ansökningsprocess hela ansökan avvisad. Mark- och miljödomstolen menade att dammen inte varit ”aktivt reglerad” den senaste tiden, trots att länsstyrelsen så sent som 2007/2008 meddelat att dammen var skött och att tidigare vattendom gällde, dokumentation på dammunderhåll samt flera vittnesmål om att dammen hade reglerats aktivt.

Sedan domstolens beslut i början av år 2012 har två så kallade utskov har varit fullt öppna med möjlighet för fiskar att vandra genom dammen samtidigt som en viss vattennivå kunnat upprätthållas. Tillsynsmyndigheten har trots detta ställt krav på att dammen helt ska öppnas upp efter 300 år.

Läs mer om Lindbacka bruks ansökan och process för att åter få producera förnybar energi!

Tipsa om sidan