Nyheter

Charmig lokal 50 kvm

2016-01-18

Lokal på ca 50 kvadratmeter, några trappsteg ner.

Då lokalen ligger nära infartsvägen, i anslutning till Lindbacka kvarn och brukscafé, kan den vara lämplig för publik verksamhet som exempelvis försäljning, galleri, visning, hantverk. Det kan också finnas möjlighet att driva Lindbacka brukscafé i kombination med verksamhet i denna lokal.

Lokalen är försedd med ståldörr (bakom en charmig trädörr), ett stort fönster över ån mot norr, eluttag, enklare belysning och några murade nischer i väggen.

Kallhyra 2016:  1 400 kr/månad exklusive moms.

Ingång till lokalen är i anslutning till Lindbacka brukscafé

Ingång till lokalen är i anslutning till Lindbacka brukscafé

Mot_dorr

Vy mot dörr med charmiga murade nischer på sidan.

 

Kontakta oss gärna för mer information och visning!

Robert Davidsson
E-post: robert.davidsson@lindbacka.se
Telefon: 073-050 42 40

Fredrik Westin
E-post: fredrik.westin@lindbacka.se
Telefon: 073-337 45 04

Bron tillfälligt avstängd

2015-12-09

 

2016-11-23:

Med anledning av dagens artiklar i Nerikes Allehand om den avstängda bron till Lindbacka bruk förtydligar vi:
– Det går självklart att ta sig till och från bruksområdet och våra hyresgäster. Du kan antingen parkera på andra sidan bron och gå över eller köra vägen via Bista, Vattenverksgatan och Backavägen.
– Allmänheten är välkommen att passera genom bruksområdet på vår sträcka av den enskilda vägen som löper vidare bort mot Backavägen.
– Örebro kommun har för länge sedan frivilligt valt att köpa fastigheten Längbro 2:20 där vatten och bro ingår. Att man då tar ansvar för den infrastruktur som finns anser vi borde vara en självklarhet.
– Enligt uppgift från Lantmäteriet ansvarar fastighetsägaren (kommunen) för bro/körbanan. Tidigare när dammen var aktiv hade Lindbacka bruk AB ansvaret för dammanläggningen, dvs dammluckor – inte vägbanan vilket kommunens företrädare hävdar. Att kommunen fått ansvaret för bron först år 2012 (då Lindbacka bruks ansökan om att få återstarta vattenkraftanläggningen för förnybar energiproduktion avisades av mark- och miljödomstolen) är enligt vår uppfattning fel.
– På Lindbacka bruks fastighet finns en mindre del av bron. Den delen är inspekterad och tillståndet är inte i närheten av samma dåliga skick som kommunens brodel. Vi kommer ta ansvar för vår del och vi förutsätter att kommunen tar ansvar för sin.
– Påståendet att kommunen skulle ”gynna en enskild näringsidkare” genom att ta ansvar för sin egen bro, återställa den i körbart så den även i framtiden kan serva ett antal fastigheter, 20-tal företagare, kunder, besökare och anställda, boenden, kommunens rörliga friluftsliv med människor som promenerar, cyklar, rider, åker moped, fiskar etc, är enligt oss grovt felaktigt. Vi kräver att man återställer en befintlig funktion som funnits i flera hundra år och att kommunen tar ansvar för grundläggande förutsättningar för verksamhet på landsbygden.

2016-02-08:

Som besökare till Lindbacka bruk är du välkommen att parkera på västra sidan av Svartån och gå till fots över bron. För besökare och transporter i behov att köra in på bruksområdet/gårdsplanen hänvisas till vägen via Bistagatan, västerut på Vattenverksgatan (förbi vattenverket), vänster mot Backa gård och höger mot Lindbacka. Se karta!

Örebro kommun som är ägaren till den avstängda bron över Svartån håller den fortfarande stängd på grund av lång tids bristande underhåll. Tillsammans med hyresgäster och närboende försöker Lindbacka bruk AB kommunicera med ansvariga tjänstemän på kommunen om behovet av bron i körbart skick samt koordinera ett möte för att ge kommunen möjlighet att precisera en tids- och åtgärdsplan för att snarast kunna öppna bron igen för biltrafik.

Karta på alternativ körväg

2015-12-11:

Örebro kommun som äger bron över Svartån till Lindbacka bruk har tillfälligt stängt bron för biltrafik. Besökare till området kan parkera på västra sidan och gå till fots över bron. Transporter och personer med behov av att köra in på området hänvisas till vägen via Bista, Vattenverksgatan, Kvarnvägen och i slutet av den ”Backavägen” väster ut mot Lindbacka.
Onsdag 16 december kommer kommunens konsulter utföra ytterligare inspektioner av brons skick och vår förhoppning är att man därefter åter öppnar bron för biltrafik. För frågor och synpunkter på broavstängningen hänvisas till Örebro kommun.

 

2015-12-09, kl. 16.30:

Örebro kommun som äger bron över Svartån vid Lindbacka har i dag meddelat att man kommer att stänga av den för biltrafik från och med kl. 14.00 torsdag 10 december. Anledningen är att kommunen vill avvakta en konsultundersökning av brons skick. Besökare till Lindbacka bruk och dess hyresgäster har möjlighet att parkera på västra sidan och gå till fots över bron. Kommunen kommer att sätta upp hänvisningsskyltar för transporter och de som behöver ta sig med bil in på området.

Lindbacka bruk AB driver kravet att bron måste bli farbar för besökare, hyresgäster och transporter.

Informationen här kommer uppdateras löpande.

Ved skänkes!

2015-04-12

Vi har avverkat bakom Nya fabriken och har ved/stockar för gratis avhämtning.

Fest eller event i sommar?

2015-03-29

Funderar du på bröllop, fest, konferens eller annat event i vår, sommar eller tidig höst?

Vi har fortfarande några lediga tider i Lindbackas gamla charmiga kvarn från 1860!

Läs mer om kvarnen och bokning!

Adventsöppet 6-7 december

2014-11-19

Helgen 6-7 december har Lindbacka brukscafé öppet och serverar adventsfika kl. 10-15. Det finns också en del försäljning i caféet och i Kvarnen.

Välkommen!

Höstmarknad 11-12 oktober

2014-09-24

Lördag och söndag 11-12 oktober har vi höstmarknad med loppis kl. 10-15. Lindbacka brukscafé, MD-möbler, Berglöfs brud och bröllop m.fl. har öppet. Ponnyridning och korvgrillning.

Vill du vara med och sälja?

Vill du sälja loppisprylar eller produkter från egen tillverkning? Då är du välkommen att boka bord i Lindbacka kvarn.

Pris: 150 kr per bord för en dag. 200 kr per bord för båda dagarna.
Anmäl deltagande senast 5 oktober till cafe@lindback.se eller till Maud Olausson på telefon 070-320 88 89.

Information om vattennivå i dammen

2014-08-25

 

Dammen vid Lindbacka bruk har nu öppnats nästan fullt ut. Det innebär att vattennivån i dammen är mycket låg och kommer att sänkas ytterligare efter krav från Länsstyrelsen i Örebro som är ansvarig tillsynsmyndighet. Lindbacka bruk AB har alltså inte fattat beslutet om att sänka vattennivån (i praktiken avveckla dammen) och kan med andra ord inte ta ansvar för konsekvenserna.

 

Bakgrund

Under minst 300 år har dammen vid Lindbacka försett bruket och omgivningen med förnybar energi, varit en förutsättning för att bruksmiljön kom till och bidrog till arbetstillfällen och välfärd. Lindbacka bruks ambition har varit att åter nyttja vattnets kraft till förnybar energi men fick efter en flera år lång och kostsam ansökningsprocess hela ansökan avvisad. Mark- och miljödomstolen menade att dammen inte varit ”aktivt reglerad” den senaste tiden, trots att länsstyrelsen så sent som 2007/2008 meddelat att dammen var skött och att tidigare vattendom gällde, dokumentation på dammunderhåll samt flera vittnesmål om att dammen hade reglerats aktivt.

Sedan domstolens beslut i början av år 2012 har två så kallade utskov har varit fullt öppna med möjlighet för fiskar att vandra genom dammen samtidigt som en viss vattennivå kunnat upprätthållas. Tillsynsmyndigheten har trots detta ställt krav på att dammen helt ska öppnas upp efter 300 år.

Läs mer om Lindbacka bruks ansökan och process för att åter få producera förnybar energi!

Ledig lokal 450 kvm

2014-08-23

Just nu har vi en ledig lokal på plan 2 i Nya fabriken på cirka 450 kvadratmeter.

Nya-fabriken2

Lokalen som uthyres i befintligt skick ligger granne med MD-möbler. Den lämpar sig för exempelvis lager, försäljning/butik eller lättare tillverkning. Möjlighet till ombyggnation/anpassning beroende på verksamhet.

Takhöjd: 2,70-3,60 meter.
Lastintag tillgängligt för telfer eller truck. Mått 1,80 meter brett, 2 m högt.

Nya-fabriken-plan2

Nya-fabriken-plan-2-Planskiss

Kallhyra.

Kontakta oss gärna för mer information och visning!

Robert Davidsson
E-post: robert.davidsson@lindbacka.se
Telefon: 070-234 00 67

Brukscaféet har sommaröppet

2014-05-27

Välkommen till Lindbacka brukscafé och ta en kopp kaffe med Mauds hembakta bröd ute med utsikt över Svartån eller inne i brukets gamla pannrum.

Öppettider

Lördag och söndag kl. 11-16.

För mer information och andra öppettider

Maud Olausson, Telefon 070-320 88 89. E-post cafe@lindbacka.se

 

Vi tipsar även om

Du kan även passa på att besöka MD möbler, Lindbacka antik & kuriosa, Tomas loppis och Bil 24 som finns på området och har öppet vissa tider.

Stor lokal för t.ex. hunddagis

2013-12-20

Från och med februari 2014 erbjuder vi en stor lokal på plan 2 i Nya fabriken på Lindbacka bruk!

Nya-fabriken2

I lokalen som uthyres i befintligt skick bedrivs i dag ett av länets större hunddagis med pensionat. Möjlighet finns att driva den inarbetade verksamheten vidare och överta inventarier från nuvarande hyresgäst.

Lokalen skulle även kunna göras användbar för exempelvis träningslokal, försäljning/butik, veterinär, lager, hantverk eller lättare tillverkning. Möjlighet till ombyggnation/anpassning beroende på verksamhet.

Lokalytan är på cirka 375 kvadratmeter fördelat på 18 boxar, entré, kundmottagning/butik, personalutrymmen, toalett samt dusch. Eget elabonnemang. Vatten och avlopp ingår i hyran.

Lokalskiss

Mer information

Robert Davidsson
E-post: robert.davidsson@lindbacka.se
Telefon: 070-234 00 67

Fredrik Westin
E-post: fredrik.westin@lindbacka.se
Telefon: 073-337 45 04

Torbjörn Ollas
E-post: torbjorn.ollas@lindbacka.se
Telefon: 073-412 57 35

 

Möjlighet till större sammanhängande lokalyta/expansion

I högra delen på samma våningsplan finns möjlighet till fortsatt expansion på ytterligare cirka 400 kvadratmeter, eller sametablering av annan verksamheten.  Möjlighet finns för gemensam entré och kundmottagning för flera verksamheter.

Takhöjd: 2,70-3,60 meter.
Lastintag tillgängligt för telfer eller truck. Mått 1,80 meter brett, 2 m högt.

Nya-fabriken-plan2

Nya-fabriken-plan-2-Planskiss

Kallhyra.

Kontakta oss gärna för mer information och visning!

Robert Davidsson
E-post: robert.davidsson@lindbacka.se
Telefon: 070-234 00 67