Blog

Lindbacka fick pris på näringslivsdag

2009-11-04

På näringslivsdagen i Nyköping tisdagen den 3 november 2009 fick Lindbackas Robert Davidsson, Torbjörn Ollas och Fredrik Westin ta emot Nyföretagarcentrums hedersomnämnande.

Diplom som delades ut på näringslivsbanketten 3 november 2009

Diplom som delades ut på näringslivsbanketten 3 november 2009

Motiveringen från juryn löd ”Till tre personer som genom att utnyttja varandras olikheter, visat mod och flexibilitet att byta spår och vänt byråkratiska senfärdigheter till ett framgångsrikt fastighetsprojeket”.

Lindbacka bruk har tidigare deltagit i Nyföretagarcentrums första mentorsprojekt som startade i Nyköping hösten 2007 samt har rådgivare och finansiärer i Nyköpingsregionen.

Ett hål i väggen…

2008-08-16

Efter nästan sju månader börjar hålet och dess omgivning bli färdigt.

Den 25 januari 2008 delade vi av ett stort rum till två i det gamla brukskontorets övervåning, allt för att få egna sovrum. Jag som fick det lilla krypinnet, låt vara med utsikt över Svartån på en halvmeters avstånd, hade dock ingen dörr till mitt rum. Ett kassavalv med tredubbel tegelmur var i vägen…

tegel

rds dörr

Men Fredrik var flitig och envis med bilningsmaskinen, Torbjörn och jag bröt brädor och öste ut rivningsrester genom fönstren och efter några timmars slit hade vi en ingång till mitt blivande sovrum.

Vi fortsatte renoveringen i Stora salen, köket, golv slipades och tillfälligt kontor fixades. Den bastanta kassavalvsdörren från Stora salen blev nu min sovrumsdörr. Givetvis piffade vi upp även denna dörr, från flanat grå färg till engelsk röd med bronserade krussiduller (som höll på att kosta mig synen efter en sodaskvätt i ögat).

kassadörr

I valvdelen mellan Stora salen och sovrummet höjdes och isolerades golvet, väggar och tak vitmålades och efter några bokhyllor så blev det en mysig biblioteksgång.

dörrhål

I dag har jag varit ensam på bruket så jag tog ett tag och kastade ut en 1,5 meter hög trave med 100-åriga tegelstenar, sågade ner gamla hyllor och städade upp. Nu återstår bara en liten avdelande vägg från biblioteksgången till kvarvarande del av Lindbackas gamla kassavalv.

rivningsvirke

Våren 2008 på Lindbacka

2008-07-15

Ny webbplats och ny bloggfunktion

Då var vi igång och rullar på nytt webbhotell och med ny bloggfunktion som givetvis måste testas med en resumé över vintern och vårens utveckling på Lindbacka bruk. Tack Martin för hjälpen med webberiet och alla styrningar hit och dit!

Nya ägare tillträder i januari 2008

17 januari 2008 förvärvas Lindbackas gamla industribyggnader av företaget Lindbacka bruk AB som ägs av Robert Davidsson, Torbjörn Ollas och Fredrik Westin.

Fastigheten säljs av Lindbacka AB, ett dotterbolag till Carlsson & Åqvist.

Lindbacka bruk AB har som ambition att på sikt utveckla det statsnära bruksområdet vid Svartån till en företagsby med kontor, hantverk och småskalig handel. Som ett bidrag till ett långsiktigt hållbart samhälle och som en garant för att underhålla och utveckla området är avsikten också att återuppta vattenkraftproduktion för att producera elkraft till motsvarande cirka 65 medelhushåll.

Var börjar man?

vinter

Så stod vi då där på Lindbackas gårdsplan, en ruggig lördag i början av januari. Runt omkring oss hade vi några tusen kvadratmeter industrilokaler med stort underhållsbehov men med ett fantastiskt läge och med bra potential.

Det var bara att kavla upp ärmarna och se företagets banksaldo minska i rasande fart. Mycket slit, på helger och kvällar har gått åt men samtidigt oerhört spännande.

Stort tack till grannar, släkt och vänner och rådgivare som hittills ställt upp med goda råd, som bollplan, med praktisk hjälp och med uppmuntrande tillrop. Vår mentor Inge Tallberg på Rydbergs bygg i Nyköping och Nyföretagarcentrum i Nyköping är ett bra stöd för oss som nya företagare.

Sanering och dokumentation

kemirummet

Under våren och sommaren saneras delar av gamla och nya fabrikerna från rester från den gamla gummifabrikens tillverkningsprocess. Industrimilöerna dokumenteras och visas för allmänheten.

Nytt tak på Nya fabriken

Image Thumbnail Image Thumbnail

Sedan stormen Gudrun härjade har stora hål och knäckta takstolar plågat Nya fabriken, byggd 1923. Under våren har vi nu bytt alla takstolar, stora delar av tak och plåt samt kompletterat vindsvåningen med en stor takkupa mot norr.

Entreprenörer var bland andra Holmqvist bygg, Lillås bleck & plåt och Inprokon El.

Nya hyresgäster flyttar in

Under våren anpassas lokaler på plan 1 i Nya fabriken till gamla och nya hyresgäster. Flyttar in i nya lokaler gör GH-interiör, Check In bar & Café och LG-ombygg.

Brukskontoret renoveras

rds rum

Andra våningen (påbyggd 1911) i det gamla brukskontoret byggs om och renoveras under våren för att bli personalrum, kontor samt övernattningsrum.

Vattenkraftprojektet

vattenkraft1

Mycket byråkrati, kontakter, samråd och papper är det som gäller för att åter få igång vattenkraftproduktionen vid Lindbacka. Projektet visade sig ta längre tid än beräknat men vi försöker göra efter konstens alla regler (och vi upptäcker ständigt nya sådana…). Myndighetssamråd, information och kungörelse till allmänheten och intressenter, miljökonsekvensbeskrivningar, kontroll av vattendomar, dammsäkerhetskontroll, miljöinventeringar, tekniska beskrivningar, ritningar… Ja listan kan göras lång. Till hösten ska dock vår ansökan skickas in till miljödomstolen och sedan återstår en lång väntan innan projektet kan start på riktigt.