Bron tillfälligt avstängd

2015-12-09

 

2016-11-23:

Med anledning av dagens artiklar i Nerikes Allehand om den avstängda bron till Lindbacka bruk förtydligar vi:
– Det går självklart att ta sig till och från bruksområdet och våra hyresgäster. Du kan antingen parkera på andra sidan bron och gå över eller köra vägen via Bista, Vattenverksgatan och Backavägen.
– Allmänheten är välkommen att passera genom bruksområdet på vår sträcka av den enskilda vägen som löper vidare bort mot Backavägen.
– Örebro kommun har för länge sedan frivilligt valt att köpa fastigheten Längbro 2:20 där vatten och bro ingår. Att man då tar ansvar för den infrastruktur som finns anser vi borde vara en självklarhet.
– Enligt uppgift från Lantmäteriet ansvarar fastighetsägaren (kommunen) för bro/körbanan. Tidigare när dammen var aktiv hade Lindbacka bruk AB ansvaret för dammanläggningen, dvs dammluckor – inte vägbanan vilket kommunens företrädare hävdar. Att kommunen fått ansvaret för bron först år 2012 (då Lindbacka bruks ansökan om att få återstarta vattenkraftanläggningen för förnybar energiproduktion avisades av mark- och miljödomstolen) är enligt vår uppfattning fel.
– På Lindbacka bruks fastighet finns en mindre del av bron. Den delen är inspekterad och tillståndet är inte i närheten av samma dåliga skick som kommunens brodel. Vi kommer ta ansvar för vår del och vi förutsätter att kommunen tar ansvar för sin.
– Påståendet att kommunen skulle “gynna en enskild näringsidkare” genom att ta ansvar för sin egen bro, återställa den i körbart så den även i framtiden kan serva ett antal fastigheter, 20-tal företagare, kunder, besökare och anställda, boenden, kommunens rörliga friluftsliv med människor som promenerar, cyklar, rider, åker moped, fiskar etc, är enligt oss grovt felaktigt. Vi kräver att man återställer en befintlig funktion som funnits i flera hundra år och att kommunen tar ansvar för grundläggande förutsättningar för verksamhet på landsbygden.

2016-02-08:

Som besökare till Lindbacka bruk är du välkommen att parkera på västra sidan av Svartån och gå till fots över bron. För besökare och transporter i behov att köra in på bruksområdet/gårdsplanen hänvisas till vägen via Bistagatan, västerut på Vattenverksgatan (förbi vattenverket), vänster mot Backa gård och höger mot Lindbacka. Se karta!

Örebro kommun som är ägaren till den avstängda bron över Svartån håller den fortfarande stängd på grund av lång tids bristande underhåll. Tillsammans med hyresgäster och närboende försöker Lindbacka bruk AB kommunicera med ansvariga tjänstemän på kommunen om behovet av bron i körbart skick samt koordinera ett möte för att ge kommunen möjlighet att precisera en tids- och åtgärdsplan för att snarast kunna öppna bron igen för biltrafik.

Karta på alternativ körväg

2015-12-11:

Örebro kommun som äger bron över Svartån till Lindbacka bruk har tillfälligt stängt bron för biltrafik. Besökare till området kan parkera på västra sidan och gå till fots över bron. Transporter och personer med behov av att köra in på området hänvisas till vägen via Bista, Vattenverksgatan, Kvarnvägen och i slutet av den “Backavägen” väster ut mot Lindbacka.
Onsdag 16 december kommer kommunens konsulter utföra ytterligare inspektioner av brons skick och vår förhoppning är att man därefter åter öppnar bron för biltrafik. För frågor och synpunkter på broavstängningen hänvisas till Örebro kommun.

 

2015-12-09, kl. 16.30:

Örebro kommun som äger bron över Svartån vid Lindbacka har i dag meddelat att man kommer att stänga av den för biltrafik från och med kl. 14.00 torsdag 10 december. Anledningen är att kommunen vill avvakta en konsultundersökning av brons skick. Besökare till Lindbacka bruk och dess hyresgäster har möjlighet att parkera på västra sidan och gå till fots över bron. Kommunen kommer att sätta upp hänvisningsskyltar för transporter och de som behöver ta sig med bil in på området.

Lindbacka bruk AB driver kravet att bron måste bli farbar för besökare, hyresgäster och transporter.

Informationen här kommer uppdateras löpande.

Tipsa om sidan