Bilplatser på gårdsplanen

2009-08-24

För eventuell uppställning av fordon, husvagnar, båtar eller annan egendom på Lindbacka bruks fastighet (utanför förhyrd lokal) för längre tid än 24 timmar krävs särskilt tillstånd. För längre uppställningstid kan p-plats hyras.

Tipsa om sidan