Author Archive

Ledig lokal, 134 kvm

2020-11-28

Nya fabriken

Från och med 1 januari 2021 har vi en ledig lokal på andra våningen i den så kallade Nya fabriken. Lokalen på cirka 134 kvadratmeter är fördelad på:

 • Stor hall (lämplig för exempelvis försäljning eller kundmottagning)
 • WC
 • Kök/pentry
 • WC
 • Hörnrum med hög takhöjd
 • Ett större rum

Vissa delar i lokalen har lite enklare standard men den har stor potential och möjlighet finns till fler stora fönsterytor mot söder och väster. Möjlighet finns också att expandera lokalen ytterligare cirka 200 kvadratmeter för exempelvis kontor/konferensrum, försäljningsyta, personalutrymmen, förråd.

Eget elabonnemang och luftvärmepump finns.

Möjlighet till fiberanslutning (dock tillkommer anslutningsavgift, antingen som engångskostnad eller hyrespåslag).

I byggnaden finns bland annat kafferosteri och annan småskalig livsmedelsproduktion med försäljning, blomsterhandel, lager, kontor och föreningslokaler.

Kontakt

Robert Davidsson
E-post robert.davidsson@lindbacka.se
Tfn 070-234 00 67

Ledig lokal, 35 kvm

2020-11-14

Lokal med hög takhöjd. Lämplig som exempelvis förråd, replokal/studio.

 • KATEGORI: Lager/Logistik, Övrigt
 • STORLEK: 35 m²
 • KALLHYRA: 2 200 Kr/månad

Lokalen har enkel standar och ligger på andra våningen i den så kallade Gamla fabriken på Lindbacka bruk. I anslutning finns flera andra replokaler, gemensam wc och en eventlokal.

Det är hög takhöjd, trätak med lite varierade lutningar och charmiga balkar. Möjlighet att bygga ett loft i en del av lokalen. Eget elabonnemang finns.

Mer information

Robert Davidsson
robert.davidsson@lindbacka.se
Telefon: 070-234 00 67

Ny driftansvarig för Lindbacka kvarn

2020-10-04

Från och med 4 oktober 2020 övertar DiMalda AB driften av eventlokalen i Lindbacka kvarn.

Har du redan bokat kvarnen via Lindbacka bruk AB påverkas inte din bokning med villkor och priser men din fortsatta kontakt runt bokningen sker med DiMalda AB.

Läs mer om bokningar av Lindbacka kvarn

Bron tillfälligt avstängd

2015-12-09

 

2016-11-23:

Med anledning av dagens artiklar i Nerikes Allehand om den avstängda bron till Lindbacka bruk förtydligar vi:
– Det går självklart att ta sig till och från bruksområdet och våra hyresgäster. Du kan antingen parkera på andra sidan bron och gå över eller köra vägen via Bista, Vattenverksgatan och Backavägen.
– Allmänheten är välkommen att passera genom bruksområdet på vår sträcka av den enskilda vägen som löper vidare bort mot Backavägen.
– Örebro kommun har för länge sedan frivilligt valt att köpa fastigheten Längbro 2:20 där vatten och bro ingår. Att man då tar ansvar för den infrastruktur som finns anser vi borde vara en självklarhet.
– Enligt uppgift från Lantmäteriet ansvarar fastighetsägaren (kommunen) för bro/körbanan. Tidigare när dammen var aktiv hade Lindbacka bruk AB ansvaret för dammanläggningen, dvs dammluckor – inte vägbanan vilket kommunens företrädare hävdar. Att kommunen fått ansvaret för bron först år 2012 (då Lindbacka bruks ansökan om att få återstarta vattenkraftanläggningen för förnybar energiproduktion avisades av mark- och miljödomstolen) är enligt vår uppfattning fel.
– På Lindbacka bruks fastighet finns en mindre del av bron. Den delen är inspekterad och tillståndet är inte i närheten av samma dåliga skick som kommunens brodel. Vi kommer ta ansvar för vår del och vi förutsätter att kommunen tar ansvar för sin.
– Påståendet att kommunen skulle ”gynna en enskild näringsidkare” genom att ta ansvar för sin egen bro, återställa den i körbart så den även i framtiden kan serva ett antal fastigheter, 20-tal företagare, kunder, besökare och anställda, boenden, kommunens rörliga friluftsliv med människor som promenerar, cyklar, rider, åker moped, fiskar etc, är enligt oss grovt felaktigt. Vi kräver att man återställer en befintlig funktion som funnits i flera hundra år och att kommunen tar ansvar för grundläggande förutsättningar för verksamhet på landsbygden.

2016-02-08:

Som besökare till Lindbacka bruk är du välkommen att parkera på västra sidan av Svartån och gå till fots över bron. För besökare och transporter i behov att köra in på bruksområdet/gårdsplanen hänvisas till vägen via Bistagatan, västerut på Vattenverksgatan (förbi vattenverket), vänster mot Backa gård och höger mot Lindbacka. Se karta!

Örebro kommun som är ägaren till den avstängda bron över Svartån håller den fortfarande stängd på grund av lång tids bristande underhåll. Tillsammans med hyresgäster och närboende försöker Lindbacka bruk AB kommunicera med ansvariga tjänstemän på kommunen om behovet av bron i körbart skick samt koordinera ett möte för att ge kommunen möjlighet att precisera en tids- och åtgärdsplan för att snarast kunna öppna bron igen för biltrafik.

Karta på alternativ körväg

2015-12-11:

Örebro kommun som äger bron över Svartån till Lindbacka bruk har tillfälligt stängt bron för biltrafik. Besökare till området kan parkera på västra sidan och gå till fots över bron. Transporter och personer med behov av att köra in på området hänvisas till vägen via Bista, Vattenverksgatan, Kvarnvägen och i slutet av den ”Backavägen” väster ut mot Lindbacka.
Onsdag 16 december kommer kommunens konsulter utföra ytterligare inspektioner av brons skick och vår förhoppning är att man därefter åter öppnar bron för biltrafik. För frågor och synpunkter på broavstängningen hänvisas till Örebro kommun.

 

2015-12-09, kl. 16.30:

Örebro kommun som äger bron över Svartån vid Lindbacka har i dag meddelat att man kommer att stänga av den för biltrafik från och med kl. 14.00 torsdag 10 december. Anledningen är att kommunen vill avvakta en konsultundersökning av brons skick. Besökare till Lindbacka bruk och dess hyresgäster har möjlighet att parkera på västra sidan och gå till fots över bron. Kommunen kommer att sätta upp hänvisningsskyltar för transporter och de som behöver ta sig med bil in på området.

Lindbacka bruk AB driver kravet att bron måste bli farbar för besökare, hyresgäster och transporter.

Informationen här kommer uppdateras löpande.

Fest eller event i sommar?

2015-03-29

Funderar du på bröllop, fest, konferens eller annat event i vår, sommar eller tidig höst?

Då kanske Lindbackas gamla charmiga kvarn från 1860 är ett alternativ för dig?

Läs mer om kvarnen och bokning!

Information om vattennivå i dammen

2014-08-25

 

Dammen vid Lindbacka bruk har nu öppnats nästan fullt ut. Det innebär att vattennivån i dammen är mycket låg och kommer att sänkas ytterligare efter krav från Länsstyrelsen i Örebro som är ansvarig tillsynsmyndighet. Lindbacka bruk AB har alltså inte fattat beslutet om att sänka vattennivån (i praktiken avveckla dammen) och kan med andra ord inte ta ansvar för konsekvenserna.

 

Bakgrund

Under minst 300 år har dammen vid Lindbacka försett bruket och omgivningen med förnybar energi, varit en förutsättning för att bruksmiljön kom till och bidrog till arbetstillfällen och välfärd. Lindbacka bruks ambition har varit att åter nyttja vattnets kraft till förnybar energi men fick efter en flera år lång och kostsam ansökningsprocess hela ansökan avvisad. Mark- och miljödomstolen menade att dammen inte varit ”aktivt reglerad” den senaste tiden, trots att länsstyrelsen så sent som 2007/2008 meddelat att dammen var skött och att tidigare vattendom gällde, dokumentation på dammunderhåll samt flera vittnesmål om att dammen hade reglerats aktivt.

Sedan domstolens beslut i början av år 2012 har två så kallade utskov har varit fullt öppna med möjlighet för fiskar att vandra genom dammen samtidigt som en viss vattennivå kunnat upprätthållas. Tillsynsmyndigheten har trots detta ställt krav på att dammen helt ska öppnas upp efter 300 år.

Läs mer om Lindbacka bruks ansökan och process för att åter få producera förnybar energi!

Bröllop eller fest i sommar?

2012-02-18

På Lindbacka bruk kan du hyra gemytlig festlokal för upp till 100 personer för till exempel bröllop, 50-årsfest eller företagsevent. Nu öppnar vi bokningen för sommaren 2012. Kontakta oss för mer information och bokning!

Bröllopsfest

Kontakta oss gärna för mer information och visning!

Robert Davidsson
E-post: robert.davidsson@lindbacka.se
Telefon: 070-234 00 67

Fredrik Westin
E-post: fredrik.westin@lindbacka.se
Telefon: 073-337 45 04

Ingen förnybar el från Lindbacka, just nu

2012-01-26

Information om Lindbacka bruks satsning på återupptagen produktion av förnybar el
(Informationen på sidan upprättades i januari 2012 men har senast kompletterats 24 september 2012.)

Efter tre och ett halvt års arbete och väntan kom onsdagen den 25 januari utslaget från Mark- och miljödomstolen i Nacka på Lindbacka bruk AB:s ansökan om att få återuppta förnybar och närproducerad el i redan befintlig anläggning i  Svartån vid Lindbacka bruk strax väster om Örebro.

Kvarnen-med-vatten-i-vinter

Domstolen beslöt att avvisa ansökan samt tvinga Lindbacka bruk att, förutom egna kostnader även betala ca en halv miljon kronor i ersättningar till Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Örebro, Örebro kommun och godsägarinnan Mathilde von Horn på uppströms liggande Källtorps gård.

I och med beslutet har domstolen i samverkan med myndigheter och Mathilde von Horn satt tillfälligt stopp för:

 • förnybar, närproducerad och utsläppsfri elproduktion,
 • nya fiskvandringsvägar,
 • förbättrad möjlighet till en stabil och säkerställd reglering i Svartån,
 • goda förutsättningar för kreativt entreprenörskap samt
 • förbättrade förutsättningar till vidareutveckling av bruksområdet som i kommunens översiktsplan pekas ut som intressant och värdefull miljö.

Lindbacka bruk anser att Mark- och miljödomstolens hanterande är märkligt. Trots åtskilliga kompletteringar i ansökan, flertal alternativa lösningsförslag och brukets frivilliga åtagande att se till att fisk och andra vattendjur efter drygt 300 år åter ska kunna passera Lindbackadammen, valde domstolen att hålla en för sökande kostsam huvudförhandling som involverar många personer för att sedan helt avvisa ansökan.

En avvisning innebär att domstolen fann att man inte hade tillräckligt beslutsunderlag och man ansåg att processen hade vissa brister i bland annat miljökonsekvensbeskrivningen och samråd. Det bör dock poängteras att domstolen fann att tidigare dämningsrätt tillkommit i laglig ordning, något som motparterna hävdat det motsatta.

Lindbacka bruk tvingas ifrågasätta myndigheternas professionalitet och opartiskhet i processen, bland annat på grund av att:

 • domstolen ändrat förutsättningar för processen och hanteringen efter att ansökan lämnades in,
 • domstolen har bytt handläggare tre gånger vilket påverkat såväl kostnader som handläggning och tidsfördröjning,
 • länsstyrelsen i Örebro har bytt handläggare fyra gånger med samma problematik som ovan,
 • vissa myndigheter står inte för vad man sagt och saknar ett konsultativt och konstruktivt förhållningssätt samt
 • vissa myndighetspersoner kan uppfattas medvetet ha fördyrat och komplicerat hela ansökningsprocessen i syfte att projektet inte ska kunna genomföras.

En återupptagen drift av vattenkraftproduktionen vid Lindbacka skulle innebära ett tillskott av 1 300 000 kWh förnybar el, motsvarande cirka 65 svenska medelhushålls förbrukning per år.

Lindbacka bruks ägare är tre privatpersoner som brinner för klimatfrågan och vill bidra till mer förnybar energi samtidigt som intäkter från vattenkraften är tänkt att säkerställa och vidareutveckla den kulturhistoriska miljön och det lokala näringslivet vid Lindbacka.

Under våren 2012 överklagades domen till Mark- och miljööverdomstolen med ytterligare kompletteringar. Domstolen valde dock att inte ta upp ärendet för prövning. Därefter har domen överklagades sedan till Högsta domstolen som också avvisade överklagan. Just nu analyseras processen och olika alternativ för hur satsningen på förnybar energiproduktion skulle kunna återupptas.

Mer information

Styrelseordförande Robert Davidsson, tfn 070-234 00 67
Vd Torbjörn Ollas, tfn 073-412 57 35


Bakgrund till projektet och processen

Vattnets kraft i Svartån har sedan lång tid tillbaka nyttjats för produktion av olika slag. Uppgifter förekommer om tidigt stångjärnssmide vid Lindbacka liksom flertal
kvarnar. Efter att fått tillstånd och nödvändiga domar startade Johan Lindh år 1781 ett pappersbruk som drevs av vattenkraft vid Lindbackadammen.

Lindbacka med sin kvarn och damm före år 1910.

Lindbacka med sin kvarn och damm före år 1910.

År 1860 uppfördes en ny kvarn som var i drift till 1930. I början drevs kvarnen av fyra vattenhjul vilka vid sekelskiftet 1800-1900 ersattes av fyra turbiner. Maskinerna i pappersbruket drevs i början med hjälp av ett vattenhjul, men under de sista åren nyttjades kraften från en turbin även här. 1911 ersattes pappersbruket av ett garveri och senare av en gummifabrik. Både fabrikerna och och den uppväxande bebyggelsen i närheten försågs med el från det egna vattenkraftverket. Exakt vilket år elproduktionen upphörde finns inte dokumenterat. Fastighetsägaren och fabriken fortsatte dock att reglera dammen så sent som in på 2000-talets början och om detta har flera personer vittnat inför Mark- och miljödomstolen.

Dammanläggningen

Efter att nuvarande ägare förvärvade Lindbacka i januari 2008 har rådigheten till allt vatten säkrats, dammen inspekterats och godkänts. Vid flera tillfällen har renoverings- och förbättringsarbeten genomförts, bland annat med nya dammluckor. I samband med dessa åtgärder har vattennivån medvetet och av rent praktiska skäl hållits mycket låg för att sedan höjas upp till den nivå som är angiven i domarna. Vid dessa renoveringstillfällen har bland andra Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelsen varit där och fotograferat och använt detta som en form av bevis för att dammen inte skötts. Man har alltså försökt belägga att dammens gamla tillstånd förfallit på grund av att regleringen inte skötts på mer än 30 år. Detta påstående som domstolen lutar sig mot i sin avvisning är helt felaktigt!
Dammrenovering

I fem olika domar (från 1776 till 1905) och i noggranna utredningar finns dammen beskriven och godkänd liksom regler för dämning och sänkning av vattnet. I domarna finns också angivet att markägarna uppströms inte kunde kräva något av Lindbackadammens ägare. Dammanläggningen finns kvar i dag liksom de kanaler under byggnaderna där turbiner tidigare suttit. Det finns ingen dokumenterad vandringsfisk och en återupptagen kraftproduktion skulle inte innebära någon torrfåra eller annan nämndvärd miljöpåverkan. Lindbacka bruk har också frivilligt gått med på att:

 • inte korttidsreglera dammen,
 • släppa en stor mängd vatten förbi turbinerna,
 • inrätta fiskvandringsvägar,
 • montera smala galler vilket länsstyrelsen med flera önskat som skydd mot att fisk inte ska komma in i turbinerna,
 • använda miljögodkända oljor,
 • upprätta kontrollprogram och
 • göra ytterligare provtagning i sedimentering osv osv.

Länsstyrelsen bekräftade att dammen reglerats och domar gällde

I officiella anteckningar från 9 januari 2008 slår länsstyrelsen i Örebro (ansvarig tillsynsmyndighet för dammen och vattenregleringen) fast att ”Eftersom dammanläggningen har underhållits och regleringar har skötts utan avbrott har dammen inte övergivits och de ovan nämnda domarna är fortfarande gällande när det gäller regleringar av Svartån med dess rättigheter och skyldigheter.
Länsstyrelsen var i kontakt med Kammarkollegiet och lämnade rekommendationer om hur Lindbacka bruk skulle utforma sin ansökan vilket så också skedde.

Alla positiva på samrådsmöten

Bruket höll utannonserade samrådsmöten inför projektet. På myndighetssamrådet förekom inga negativa synpunkter men man lämnade rekommendationer för hur ansökningsprocessen skulle gå till. Varken Kammarkollegiet eller Havs- och vattenmyndigheten deltog på detta möte (och inte heller på huvudförhandlingen).
På det allmänna samrådsmötet deltog bland andra ägarinnan till Källtorps gård som inte hade några synpunkter eller ställde några frågor. På mötet redogjordes tydligt, både muntligt och med bilder, att reglering av dammen skulle ske enligt gällande vattendomar. Alla på mötet var positiva till projektet. Samtliga kringboenden och sakägare har under hela ansökningsprocessens dryga tre år haft alla möjligheter att få information, ställa frågor, komma med synpunkter.

Några av de illustrationer som visats och förklarats på samrådsmöten och i ansökan.

Utformning av ansökan och ändrade spelregler

I september 2008 lämnades ansökan med teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram av meriterade externa konsulter in till Mark- och miljödomstolen. Därefter ändrade domstolen uppfattning om hur processens skulle gå till vilket ledde till att Lindbacka bruk tvingades utöka ansökan och komplettera med flera nya och kostsamma utredningar. Under hela ansökningsprocessen då handläggare på domstolen och länsstyrelsen kommit och gått har Lindbacka bruk gjort allt för att försöka tillmötesgå ständigt nya krav och ifrågasättande från myndigheterna.

Många försök till konstruktiv samsyn

Bruket har försökt att föra en konstruktiv dialog med ägarinnan till Källtorps gård vid flertal tillfällen under ansökningsprocessen där förslag framlagts om att på försök hålla olika nivåer i dammen för att sedan utvärdera eventuella konsekvenser och därefter hitta bra lösningar för båda parter. Alla försök till konstruktiva lösningar har uteblivit och Lindbacka bruk har i stället hänvisats till Mathilde von Horns Malmöbaserade jurist (vilken Lindbacka bruk också tvingats bekosta). Så sent som under huvudförhandlingen i december 2011 framförde bruket ytterligare ett antal olika konstruktiva lösningsförslag till Mathilde von Horn och hennes juridiska ombud i hopp om att nå samförstånd. Samtliga brukets förslag förkastades utan några andra konstruktiva lösningsförslag från von Horn som istället valde att fortsätta hävda att ansökan skulle avslås eller avvisas.

Läs mer om Lindbacka bruks vattenkraftssatsning

Lindbacka i ny bok

2011-01-16

Papper_och_massaI december 2010 gavs boken ”Papper och massa i Södermanland, Västmanland och Närke” ut av Skogsindustrierna. I boken som är skriven av Per Jerkman finns ett kapitel om Lindbacka pappersbruk som var i drift 1781 till 1908.  Boken ger en bra bild av utvecklingen från handpappersbruk till processindustrin i regionen.

På Skogsindustriernas webbplats kan du läsa mer och beställa boken!

Papper-och-massa2

Läs mer om Lindbackas historia!

Lindbacka bruk får stöd av Bixas miljöfond

2010-12-05

Den andra december 2010 tilldelades Lindbacka bruk stöd från Bixias miljöfond. Miljöfonden stöttar bland annat satsningar på småskalig vattenkraft och för Lindbackas del innebär miljöfondens stöd att den kostsamma och långdragna ansökningsprocessen för att åter kunna producera miljövänlig och klimatneutral vattenkraftel kan fortsätta.

Läs mer om utdelningen från Bixias miljöfond!